Svetový deň divadla v Spišskom divadle

Nové priestory, ocenenia aj nominácia na festival Nová dráma

Spišské divadlo, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si 27. marca pripomína Svetový deň divadla, ktorý sa každoročne oslavuje od roku 1962. Profesionálne divadlo je neodmysliteľnou súčasťou Spišskej Novej Vsi už 67 rokov. Za toto obdobie prinieslo návštevníkom 271 inscenácií pre dospelých aj detských divákov.

Takmer sedem dekád profesionálneho divadla na Spiši možno rozdeliť do troch období, keď fungovalo ako Krajové divadlo Spišská Nová Ves, neskôr ako súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove a v roku 1992 vzniklo Spišské divadlo v podobe, v akej ho poznáme dodnes. Prvou premiérou samostatného divadla bola 18. februára inscenácia hry Bačova žena Ivana Stodolu. Odvtedy uviedlo divadlo spolu 170 inscenácií a v aktuálnej divadelnej sezóne pribudne ešte jedna. 

Umelecký súbor SD odohral v roku 2023 spolu 171 divadelných predstavení, ktoré videlo takmer 34-tisíc divákov. Okrem domovskej scény odohralo deväť predstavení na zájazdoch doma i v zahraničí. Divadlo sa predstavilo v Liptovskom Mikuláši, Krompachoch, Podbrezovej, Košiciach, vo Vyšných Ružbachoch, Zvolene a tiež v Báčskom Petrovci v Srbsku a v Nadlaku v Rumunsku.

Prvá nominácia na festival Nová dráma

Riaditeľ SD Radovan Michalov hodnotí posledné aktivity divadla pozitívne: „V uplynulom roku sa nám podarilo ukončiť dva projekty, na ktoré sme získali nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov – Divadlo 21 a Modernizácia divadelnej techniky. Umožnili nám zmodernizovať svetelnú techniku, nainštalovať nový inšpicientský komunikačný systém a dokončiť komplexnú obnovu priestoru a techniky Štúdia SD. Rekonštrukcia stála takmer 360-tisíc eur, ale v podzemí divadla sa nám podarilo vybudovať unikátny multifunkčný priestor.“

Významným momentom bola premiéra inscenácie Šeptuchy v decembri 2023. Divadlo týmto titulom vykročilo na novú cestu s ambíciou priniesť aktuálnu a neošúchanú tému. Úspešný román Aleny Sabuchovej, ktorý opisuje príbeh dvoch dospievajúcich dievčat na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom, zdramatizovala Lucia Mihálová. Tvorivý tím bol zložený z výrazných divadelných osobností z externého prostredia pod režisérskou taktovkou Mariany Luteránovej a na javisku má uplatnenie prakticky celý umelecký súbor. Že to bol dobrý ťah, potvrdzuje nominácia inscenácie Šeptuchy na festival Nová Dráma, ktorý sa uskutoční v máji v Bratislave. „Ido o prvú nomináciu v histórii divadla, aj v histórii festivalu,“ neskrýva spokojnosť Radovan Michalov. 

Zlatá labuť ako pocta divadlu a umelcom

Poctou divadlu a divadelným osobnostiam sa stalo podujatie Zlatá labuť, ktoré začalo Spišské divadlo organizovať v roku 2022. Ide o udeľovania divadelných ocenení aktívnym umelcom, ale aj ocenenia Igricov prsteň za celoživotné dielo a prínos k rozvoju Spišského divadla. Umelecká rada SD udeľuje ceny v troch kategóriách – najlepší herec, najlepšia herečka a najlepšia inscenácia. Súčasťou oceňovania je aj divácka anketa, v ktorej diváci hlasovaním rozhodujú o najobľúbenejšej herečke, najobľúbenejšom hercovi a najobľúbenejšej inscenácii. Aktuálne vrcholí príprava druhého ročníka a verejnosť môže hlasovať o svojich obľúbených hercoch a herečkách. Galavečer spojený s udeľovaním ocenení sa uskutoční 23. júna.

Svetový deň divadla

Svetový deň divadla je príležitosťou zamyslieť sa nad úlohou a významom divadla ako umeleckej formy a upozorniť na jeho význam pre ľudské spoločenstvo i jednotlivcov a na jeho potenciál pre ekonomický rast. Medzinárodný divadelný ústav (International Theatre Institute), organizácia pridružená k UNESCO, každý rok požiada renomovaného umelca o posolstvo k tomuto dňu. Autorom prvého posolstva bol francúzsky básnik Jean Cocteau. Pred 30 rokmi, v roku 1994, zvolila divadelná komunita ako autora posolstva Václava Havla. Autorom posolstva k Svetovému dňu divadla v tomto roku je laureát Nobelovej ceny za literatúru, nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse, ktorý sa rozhodol hovoriť o umení všeobecne, nielen výlučne o divadelnom umení. Svoje posolstvo ukončil slovami: „...vojna a umenie sú protiklady, tak ako sú protiklady vojna a mier. Umenie je mier.“ Posolstvo nórskeho dramatika sa bude čítať aj v Spišskom divadle pred dnešným predstavením.

Veronika Fitzeková, hovorkyňa SD