Petra Dzuriková

Petra Dzuriková
  • Herec

Miesto narodenia: 

Prešov

Vzdelanie: 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove

Člen SD od: 

2018

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle 

Postavy v iných divadlách 

  • spolupráca s divadlami Cililing a Scéna