Povinné zverejňovanie


Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - objednávky - obdobie 1.10.2021 - 31.12.2021
  • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - obdobie 1.7.2021 - 30.9.2021