Povinné zverejňovanie


Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - zmluvy - obdobie 1.4.2021 - 30.6.2021
  • Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - objednávky - obdobie 1.4.2021 - 30.6.2021