Povinné zverejňovanie

Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - objednávky - obdobie 1.10.2020 - 31.12.2020
  • Súhrnná správa o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 - faktúry - obdobie 1.7.2020 - 30.9.2020