Darujte 2% z daní pre Spišské divadlo

Darujte 2% z daní občianskemu združeniu Spišské divadlo 21

a pomôžte nám tak rozvíjať pozitívny vzťah k divadelnému umeniu v našom regióne.

Občianske združenie Spišské divadlo 21 vzniklo 18.5.2021 ako právny subjekt pre spoluprácu so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi a inými kultúrnymi inštitúciami v Slovenskej republike. Od svojho vzniku sa Spišské divadlo 21 rôznymi aktivitami podieľa na rozvoji profesionálnej divadelnej tvorby na Spiši.

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu.

Postup:

V prípade, že ste fyzická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 2%.

  • Ak si daňové priznanie podávate sám/sama, tak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.
  • Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vypracovanie daňového priznania, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a následne ho podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.
  • V prípade, že ste fyzická osoba – dobrovoľník, tak poukazujete podiel vo výške 3%. Podmienkou je, že v súvisiacom zdaňovacom období ste vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie.

V prípade, že ste právnická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 1% alebo 2%.

  • 2% poukazujete vtedy, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazuje právnická osoba podiel len vo výške 1%. Právnická osoba priamo v daňovom priznaní označí, že poukazuje podiel z dane z príjmu.

Ing. Ivana Profantová

predseda OZ Spišské divadlo 21

 

Vzor predvyplneného tlačiva k dani OZ Spišské divadlo

Tlačivá na stiahnutie