Prenájom

Ceny za prenájom priestorov v Spišskom divadle platné od 1.9.2021.

Divadelná sála a príslušenstvá, chodby, šatnice, iné priestory

1. Komerčné prenájmy

Prenájom divadelnej sály na účely divadelných predstavení, skúšok divadelných predstavení, konferencií, prednášok, workshopov a spoločenských akcií .

  • 100 € / hod. v čase vykurovacej sezóny
    (nájom s prihliadnutím na zvýšené náklady za energie)
  • 80 € / hod. mimo vykurovacej sezóny
    (nájom)

2. Nekomerčné prenájmy

Akcie škôl, charitatívne akcie, verejnoprospešné akcie za účelom vzdelávania, školení a pod.

  • 50 € / hod. v čase vykurovacej sezóny
  • 40 € / hod. mimo vykurovacej sezóny

3. Iné prenájmy

Pri akciách mesta Spišská Nová Ves a akciách Košického samosprávneho kraja sa prenájom neúčtuje, účtujú sa priame náklady.
Vlastníkovi budovy a OZ, ktorého činnosť súvisí s hlavnou činnosťou divadla sa prenájom neúčtuje, účtujú sa priame náklady.
Priame náklady: teplo, elektrina, vodné, stočné, opravy a udržiavanie.
Výpočet priamych nákladov na 1 deň: ceny energií a opráv za rok/365

Cenník ostatných služieb pre všetky druhy nájmu

Práce osvetľovača
9,00 € / hod.
Práce osvetľovača s technikou
18,00 € / hod.
Práce zvukára
9,00 € / hod.
Práce zvukára s technikou
16,00 € / hod.
Stavač
9,00 € / hod.
Upratovanie, vrátnik
4,00 € / hod.
Uvádzačka
4,00 € / hod.
Mazeta
20,00 € / ks 

Pôdorys SD

podorys SD