Prenájom

Ceny za prenájom priestorov v Spišskom divadle platné od 01.01.2018.

Divadelná sála a príslušenstvá, chodby, šatnice, iné priestory

1. Komerčné prenájmy

Prenájom divadelnej sály na účely divadelných predstavení, skúšok divadelných predstavení, konferencií, prednášok, workshopov a spoločenských akcií .

  • 50 € / hod. v čase vykurovacej sezóny
    (nájom s prihliadnutím na zvýšené náklady za energie)
  • 40 € / hod. mimo vykurovacej sezóny
    (nájom)

2. Nekomerčné prenájmy

Akcie škôl, charitatívne akcie, verejnoprospešné akcie za účelom vzdelávania, školení a pod.

  • 30 € / hod. v čase vykurovacej sezóny
  • 20 € / hod. mimo vykurovacej sezóny
  • Pri akciách mesta Spišská Nová Ves a akciách Košického samosprávneho kraja sa prenájom neúčtuje, účtujú sa priame náklady.
  • Prenájom pre vlastníka budovy a pre OZ Spišské divadlo sa prenájom neúčtuje, účtujú sa priame náklady.

Priame náklady: teplo, elektrina, vodné, stočné, opravy a udržiavanie.
Výpočet priamych nákladov na 1 deň: ceny energií a opráv za rok/ 365
Pri konkrétnej dohode a presnej výmere prenajímanej plochy: vypočítaná suma z bodu 1/ celková výmera v m2 x počet m2 prenajímanej plochy.

Cenník ostatných služieb pre všetky druhy nájmu

Práce osvetľovača
5,50 € / hod.
Práce osvetľovača s technikou
11,00 € / hod.
Práce zvukára
4,50 € / hod.
Práce zvukára s technikou
9,00 € / hod.
Stavač
4,50 € / hod.
Upratovanie
3,50 € / hod.
Mazeta
15,00 € / hod.

Pôdorys SD

pôdoris SD