podakovanie

Oznam pre divákov

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja
za účelom ochrany verejného zdravia Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi ruší všetky divadelné predstavenia a súčasne bude zatvorené pre verejnosť od 10.3.2020 až do odvolania.

 

Oznam

 

Predstavenie Na fašírky mi nesiahaj sa z 30. a 31. 03. 2020
presúva na 30. 09. 2020.
Ak Vám nový termín nevyhovuje, vstupenky bude možné vrátiť
po skončení opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom.