Štúdio SD

Karol Horák

Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?
Dĺžka predstavenia: 110 min.

Ivan Bukovčan

Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze.
Dĺžka predstavenia: 80 min.