Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Spišského divadla je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Správca obsahu
Pavol Furik
informatik@spisskedivadlo.sk

Prevádzkovateľ
Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

053/417 32 70