HELVEROVA NOC

  • Ingmar Villqist
Komorná dráma o Helverovi a Kláre, ktorí čelia veľkému nebezpečenstvu.

Scéna: 

  • Spišské divadlo

Dĺžka: 

70 min.

SLOVENSKÉ DIVADLO VERTIGO BUDAPEŠŤ

Preklad ............................................. Peter Himič

Dramaturgia ..................................... Daniela Onodiová

Scéna, kostýmy ................................ Nóra Árva

Zvukový a svetelný technik ............. Gábor Bálint

Réžia ................................................ Margit Garajszki

OSOBY A OBSADENIE:

On ................. András Nagy

Ona ............... Margit Garajszki

Ingmar Villqist (vlastným menom Jarosłav Świerszcz) sa narodil v roku 1960 v Chorzowe. Je dramatikom, režisérom, historikom umenia. Hrdinami hry Helverova noc sú dve postavy – On (Helver) a Ona (Klára). Klára sa stará o duševne chorého Helvera, je jeho matkou, opatrovateľkou a priateľkou v jednej osobe. Vytvoril sa medzi nimi zvláštny vzťah, istým spôsobom sú jeden od druhého závislí. Dej sa odohráva počas jednej noci začiatkom 30. rokov minulého storočia, kedy u oboch ožívajú staré spomienky. Vonku začína zúriť dav, vlády sa zmocňujú fašisti a do kuchyne, ktorá sa zdala byť bezpečným útočiskom, preniká hrozba zvonku a Helver s Klárou sa ocitajú v pasci.

Dĺžka predstavenia: 70 minút