Ukončenie spolupráce

Spoluprácu so Spišským divadlom ukončil Eduard Valašík. Ďakujeme mu za prácu v Spišskom divadle a prajeme veľa úspechov na novom pôsobisku.

Spišské divadlo