Spišské divadlo – najväčší záujem je o komédie

Dôsledok pandémie: tržby stúpli z 18-tisíc na 180-tisíc eur

Tlačová správa 

Divadlo v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišské divadlo (SD), tak ako všetky kultúrne organizácie, veľmi silno zasiahla dvojročná pandémia COVID-19 a návštevníci sa vracajú do divadla s veľkou opatrnosťou. Počet divákov v roku 2022 stúpol na viac ako 32-tisíc, ešte stále však nedosiahol predpandemické obdobie. 

V roku 2019 zaznamenalo SD viac ako 40-tisíc návštevníkov. Pandémia návštevnosť výrazne zdecimovala – v roku 2020 prišlo okolo 9 000 a v roku 2021 len asi 4 000 divákov. Rok 2022 priniesol zlepšenie – 32-tisíc návštevníkov, pričom priemerný počet na jednom predstavení predstavoval 188 divákov. Školy však boli v prvom polroku opatrné, a tak divadlo muselo hľadať ďalšie skupiny divákov na organizované predstavenia. Riaditeľ Radovan Michalov je spokojný, že sa divadlu podarilo získať priazeň dôchodcov. „Naše inscenácie videli seniori zo Žiliny, z Trnavy, Trenčína, Oravy, Kysúc, Martina, Revúcej, Liptova, Košíc, Prešova, aj z celého Spiša,“ vymenúva riaditeľ Spišského divadla.

Najhranejšia bola Perníková chalúpka 

V roku 2022 malo divadlo v repertoári 34 inscenácií, z toho päť bolo rozprávok pre deti. Tie majú veľký divácky úspech. Predstavenia pre deti a mládež navštívilo minulý rok takmer 15 700 divákov, len o tisíc menej ako predstavenia pre dospelých návštevníkov. V roku 2022 odohralo divadlo 180 predstavení, z toho 80 bolo určených pre deti a mládež. Najhranejším predstavením bola rozprávka Perníková chalúpka, ktorá sa hrala 38-krát, 18-krát si diváci mohli pozrieť komédiu Zdrhni pred svojou ženou. Práve po tomto predstavení je najväčší dopyt – od premiéry v decembri 2020 záujem divákov neklesá. Len v novembri SD zaradilo do repertoáru komédiu Všetko o ženách, ktorá takisto vypredáva sálu. „Diváci majú záujem hlavne o komédie, potrebovali by sme osloviť divákov na ďalšie vynikajúce inscenácie z nášho repertoáru,“ komentuje Radovan Michalov. 

Plán tržieb splnený na 167 %

S vyšším počtom divákov rastú aj tržby divadla. Po tom, čo sa tržby v roku 2021 prepadli na 18-tisíc eur, bol príjem z tržieb SD na rok 2022 naplánovaný na 108-tisíc eur. Príjmy zo vstupného napokon presiahli 180-tisíc eur, takže ročný plán tržieb sa podarilo splniť na 167 %. Riaditeľ divadla priznáva, že pod nárast sa podpísalo aj zvýšenie vstupného od začiatku divadelnej sezóny v septembri. Upozorňuje, že na dosiahnutie pozitívnych výsledkov je potrebné vynaložiť stále viac úsilia, propagovať divadlo a investovať do reklamy. „Potrebujeme zvýšiť finančné prostriedky na platenú reklamu a získavať divákov novými spôsobmi. Týmto smerom orientujeme nové aktivity divadla – povedal by som, že sme v prestavbe a to vo všetkých oblastiach,“ konštatuje riaditeľ. 

Rekordný Divadelný Spiš 2022 

Najvyššiu návštevnosť zaznamenalo divadlo v októbri, kedy predstavenia navštívilo takmer 5 800 divákov. Pod tieto vysoké čísla sa podpísal aj festival Divadelný Spiš. Riaditeľ SD Radovan Michalov hodnotí XII. ročník festivalu Divadelný Spiš 2022, ktorý sa konal po dvojročnej pandemickej prestávke, pozitívne. Osem predstavení v podaní siedmich súborov navštívilo takmer 1 800 divákov. Vďaka vyššiemu vstupnému tržby zo vstupného narástli o 150 %. Z hľadiska návštevnosti bol doteraz najúspešnejší piaty ročník festivalu v roku 2014, kedy divadlo navštívilo 2 013 platiacich divákov.

***

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo s 15-členným umeleckým súborom. V roku 2022 uviedlo šesť premiér. Celkovo v roku 2022 divadlo organizačne zabezpečilo 193 divadelných predstavení, z toho deväť predstavení hosťujúcich divadiel. Umelecký súbor  SD odohral 180 divadelných predstavení  fyzicky a štyri predstavenia v online priestore.

***

Foto: Perníková chalúpka

Autor fotografie: Pavol Furik, Spišské divadlo

Veronika Fitzeková, hovorkyňa SD