Spišské divadlo na Dolnej Zemi

Od 12. do 16. októbra organizovalo Spišské divadlo zahraničný zájazd na Dolnú zem. V týchto dňoch herci divadla odohrali inscenácie Reštavrácia a Kráska a Netvor v Nadlaku (Rumunsko), v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Békešskej Čabe (Maďarsko). Vo všetkých troch krajinách čakalo našich hercov srdečné privítanie, obe hry vyvolali u divákov pozitívnu reakciu. Ďakujeme sponzorom, ktorí zájazd finančne podporili: Lesy mesta Spišská Nová Ves; MILANKO spol. s.r.o.; Mgr. Daniel Recký – FYZIO SPORT; OZ Spišské divadlo, Ladislav Cunik, DATASERVIS; Obec Vítkovce; EMKOBEL, Brantner Nova, s.r.o.

Fotografie zo zájazdu nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

Mediálna odozva:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10399-restavracia

https://hl.rs/spisske-divadlo-v-petrovci-predstavili-sa-s-vynikajucim-predstaveniami/

Spišské divadlo
Od 12. do 16. októbra organizovalo Spišské divadlo zahraničný zájazd na Dolnú zem. V týchto dňoch herci divadla odohrali inscenácie Reštavrácia a Kráska a Netvor v Nadlaku (Rumunsko), v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Békešskej Čabe (Maďarsko). Vo všetkých troch krajinách čakalo našich hercov srdečné privítanie, obe hry vyvolali u divákov pozitívnu reakciu. Ďakujeme sponzorom, ktorí zájazd finančne podporili: Lesy mesta Spišská Nová Ves; MILANKO spol." data-share-imageurl="">