Komédia Všetko o ženách na festivale v Srbsku

Slovenské divadlá sa predstavia v Báčskom Petrovci

Spišské divadlo, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, sa 17. septembra predstaví na festivale Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci. Slovenský súbor sa na podujatí, ktoré organizuje Slovenské vojvodinské divadlo, zúčastňuje tradične každý rok. Slovákom žijúcim v Srbsku tentoraz ponúkne úspešnú komédiu Všetko o ženách, v ktorej chorvátsky autor Miro Gavran ponúka pohľad do ženskej duše.

V rámci 28. Petrovských dní divadelných vystúpia aj ďalšie slovenské súbory – Divadlo Andreja Bagara z Nitry, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena a Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Slovenské vojvodinské divadlo začiatkom septembra v rámci festivalu uviedlo premiéru inscenácie Kamenný chodníček Ferka Urbánka v réžii Emila Spišáka.  Dramaturgom inscenácie je Michal Babiak, ktorý zabezpečoval aj návrh scény, kostýmov, textov piesní a hudobnú dramaturgiu. Príbeh o láske Adama Brezovského a peknej Evušky z kamenného mlyna, o starých hnevoch a nedorozumeniach ponúkne divadlo z Báčskeho Petrovca aj návštevníkom festivalu Divadelný Spiš už 29. septembra. 

Do konca roka čaká Spišské divadlo ešte jeden zájazd, tentoraz do Prahy. Premiérovo sa zúčastní na divadelnom festivale GAVRANFEST, na ktorom sú uvádzané inscenácie drám a komédií úspešného chorvátskeho autora Mira Gavrana.;

***

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo s 15-členným umeleckým súborom. Od svojho vzniku v roku 1991 uviedlo divadlo spolu 167 inscenácií. Uplynulú sezónu prinieslo spolu sedem premiér a odohralo 189 predstavení, ktoré navštívilo viac ako 37 000 divákov. V aktuálnej sezóne pripravuje päť premiér a druhý ročník udeľovania divadelných ocenení Zlatá labuť.

***

Veronika Fitzeková, hovorkyňa SD