Igor Rusnák

Spišské divadlo so zármutkom prijalo informáciu o úmrtí dramatika, spisovateľa, publicistu a dramaturga Igora Rusnáka.

Igor Rusnák pôsobil ako dramaturg Spišského divadla, kde sa spolupodieľal na tvorbe viac ako desiatich inscenácií. Medzi najvýznamnejšie z nich patria Bačova žena, Návšteva starej dámy, Zvestovanie, Čierna komédia. Bol autorom divadelnej hry Jeho Excelencia, ktorú Spišské divadlo uviedlo v roku 1992. S Mirom Košickým ako dramaturg vytvoril sériu inscenácií Dobšinského rozprávky.

Umelecká obec si ho bude pamätať ako kreatívneho človeka s veľkým zanietením, ktoréhopráca bola prínosom pre svet kultúry a umenia.

Česť jeho pamiatke.

Spišské divadlo
Spišské divadlo so zármutkom prijalo informáciu o úmrtí dramatika, spisovateľa, publicistu a dramaturga Igora Rusnáka.

Igor Rusnák pôsobil ako dramaturg Spišského divadla, kde sa spolupodieľal na tvorbe viac ako desiatich inscenácií. Medzi najvýznamnejšie z nich patria Bačova žena, Návšteva starej dámy, Zvestovanie, Čierna komédia. Bol autorom divadelnej hry Jeho Excelencia, ktorú Spišské divadlo uviedlo v roku 1992." data-share-imageurl="">