Pripravujeme

Ľubomír Feldek/ Peter Palik - Perinbaba

Dramatizácia, scéna, réžia    Peter Palik, a. h.
Dramaturgia Martin Geišberg, a. h.
Kostýmy a masky Katarína Holková, a. h.
Hudba Martin Geišberg, a. h.
Daniel Špiner, a. h.
Pohybová spolupráca Libuša Bachratá, a. h.
Petr Nůsek, a. h.
Asistent réžie Jozef Novysedlák

 

Osoby a obsadenie

Jakub Tomáš Krištof
Alžbetka Patrícia Šimková
Richtár Pavol Pivko
Macocha Katarína Turčanová
Dora Diana Semanová/ Denisa Macalová Ďuratná
Hajdúch Petra Dzuríková
Principál Jozef Novysedlák
Zubatá Albín Medúz, a. h.
Perinbaba Mária Brozmanová

PREMIÉRA: 10.2.2019 o 16:00 hod.Ivan Bukovčan - Sneh nad limbou

Úprava a réžia    Michal Babiak
Dramaturgia Miron Pukan
Scéna Jaroslav Valek, a. h.
Kostýmy Mya Javorková, a. h.
Hudba Matej Štesko, a. h.
Asistent réžie Mária Görögová

 

Osoby a obsadenie

Šimon Mikuláš Dzurík
Miňo Dávid Szöke
Nemec Adam Herich
Jožka Mária Görögová
Valent Mikuláš Macala

PREMIÉRA: 13.2.2019 o 19:00 hod.

Dramatizácia, scéna, réžia    Peter Palik, a. h. Dramaturgia Martin Geišberg, a. h. Kostýmy a masky Katarína Holková, a. h. Hudba Martin Geišberg, a. h. Daniel Špiner, a." data-share-imageurl="">